Tarnów: Komunalna oczyszczalnia ścieków

Zleceniodawca

Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o.
ul. Narutowicza 37
33-100 Tarnów

Zamówienie

piaskowniki

  • 2 szt. zgarniacze denne Z-2002 HD (wym. 24,5 m x 0,5 m)

osadnik wtórny

  • zgarniacz denny podwójny Z2002 (wym. 46m x 7m)