Swarzewo: Zlewnia oczyszczalni ścieków

Zleceniodawca

Spółka Wodno-Ściekowa "Swarzewo"
Ul. Władysławowska 84
84-120 Władysławowo

Zamówienie

osadniki wstępne

  • 2 szt. zgarniacze denne Z-2002HD (wym. 42 m x 9 m)
  • 2 szt. zgarniacze powierzchniowe Z-3900 (wym. 42 x 9 m)
  • 2 szt. rynny obustronnie uchylne Z-6300

osadniki wtórne

  • 4 szt. zgarniacze denne Z-2002HD (wym. 60 m x 9 m)
  • 4 szt. zgarniacze powierzchniowe Z-3900 (wym. 50 m x 9 m)
  • 4 szt. rynny uchylne Z-6300
  • 4 szt. syfony Z-6600
  • 4 szt. flokulatory Pava Floc Z-4500