Stare Babice: Komunalna oczyszczalnia ścieków

Zleceniodawca

Eko – Babice Sp. z o.o.
ul. Kutrzeby 36
05-082 Stare Babice

Zamówienie

osadnik wtórny

  • 1 szt. zgarniacz denny Z-2000 (wym. 22,5 m x 4,5 m)
  • 1 szt. zgarniacz powierzchniowy Z-3900 (wym. 22 m x 4,5 m)
  • 1 szt. rynna uchylna Z-6300
  • 1 szt. flokulator statyczny FlocBee Z-4000
  • 1 szt. syfon Z-6600

zbiornik retencyjny ścieków surowych

  • 1 szt. zgarniacz denny Z-2000 (wym. 24 m x 4,5 m)