Krasnystaw: Komunalna oczyszczalnia ścieków

Zleceniodawca

PwiK w Krasnystawie Sp. z o.o.
ul. Piekarskiego 3
22-300 Krasnystaw

Zamówienie

osadniki wtórne

  • 4 szt. zgarniacze denne Z-2000 (wym. 22,2 m x 8,6 m)
  • 2 szt. zgarniacze powierzchniowe Z-3900 (wym. 22 m x 8,6 m)
  • 2 szt. rynny uchylne Z-6300
  • 4 flokulatory statyczne PavaFloc Z-4500

piaskowniki

2 szt. zgarniacze denne Z-2000 (wym. 18,4 m x 0,25 m)