Kraków: Oczyszczalnia ścieków „Kujawy”

Zleceniodawca

MPWiK Kraków S.A.
ul. Dymarek 1
30-106 Kraków

Zamówienie

piaskowniki napowietrzane

  • 4 szt. zgarniacze denne Z-2000 (wym. 29 m x 0,8 m)
  • 4 szt. zgarniacze powierzchniowe Z-3900-F
  • 4 szt. półki najazdowe Z-6900