Ciechanów: Komunalna oczyszczalnia ścieków

Zleceniodawca

ZWiK w Ciechanowie Sp. z o.o.
ul. Gostkowska 81
06-400 Ciechanów

Zamówienie

osadniki wstępne

  • 2 szt. zgarniacze denne Z-2000 (wym. 34,8 m x 3,65 m)
  • 2 szt. zgarniacze powierzchniowe Z-3900 (wym. 37,5 m x 4,95 m)
  • 2 szt. półki najazdowe Z-6900

osadniki wtórne

  • 6 szt. zgarniacze denne Z-2000 (wym. 38 m x 5 m)
  • 6 szt. zgarniacze powierzchniowe Z-3900 (wym. 38 m x 5 m)
  • 6 szt. rynny uchylne Z-6300

piaskownik napowietrzny

  • 2 szt. zgarniacze denne Z-2000 (wym. 38 m x 5 m)
  • 2 szt. zgarniacze powierzchniowe Z-3900 (wym. 38 m x 5 m)
  • 2 szt. rynny uchylne Z-6300