Bukowno: Zakłady Górniczo-Hutnicze „Bolesław”

Zleceniodawca

Zakłady Górniczo-Hutnicze „Bolesław”
ul. Kolejowa 37
32-332 Bukowno

Zamówienie

oczyszczalnia przemysłowa

  • 4 szt. zgarniacze denne Z-2000 (wym. 32 m x 2 m)

ciężki osad poprocesowy

  • 3 szt. flokulatory statyczne Z-4000