Zgarniacz denny Z2000

Hydrauliczny zgarniacz denny Z-2000 reprezentuje nową, unikalną technologię skutecznego usuwania osadów. Efekt jego zagęszczania, prostota obsługi i niezawodność sprawiły, że jest on szeroko stosowany m.in. w oczyszczalniach komunalnych, przemysłowych i w zakładach uzdatniana wody. W obecnej chwili lista referencyjna obejmuje przeszło 1200 zgarniaczy, które pracują m.in. w piaskownikach, w osadnikach wstępnych i wtórnych oraz w osadnikach pokogulacyjnych na całym świecie! Przeznaczeniem urządzenia jest osadnik prostokątny.

Zgarniacz denny Z-2000 składa się z odpowiedniej ilości zgrzebeł o opatentowanym, hydrodynamicznym profilu. Są one wykonane z wysokiej jakości szwedzkiej stali nierdzewnej. Zgrzebła, zespawane w jedną całość, tworzą ruchomy ruszt, który przesuwa osad denny w kierunku leja osadowego.

Cykliczne ruchy posuwisto-zwrotne zgarniacza tworzą na całej powierzchni dna osadnika strefę zawirowań. W efekcie osad podlega stałemu zagęszczeniu. Jego praca nie zakłóca procesu sedymentacji i wpływa stabilizująco na osad, czego dowiodły przeprowadzone w Szwecji badania. Ma to szczególnie duże znaczenie w przypadku osadów lekkich, o niskoprocentowej zawartości suchej masy, występujących m.in. w osadnikach pokoagulacyjnych i wstępnych.

Zgarniacz denny Z-2000 jest poruszany hydraulicznie. Z tego powodu nie wymaga stosowania żadnych łańcuchów, lin czy wózków. Ma on bardzo mało części ruchomych, co gwarantuje długą i bezawaryjną pracę.

Ruch posuwisto-zwrotny nadaje całej konstrukcji energooszczędny siłownik hydrauliczny.

Jeśli miejscem montażu jest osadnik prostokątny o powierzchni do 100 m2, napęd hydrauliczny można zastąpić specjalnie w tym celu skonstruowanym silnikiem elektrycznym.

Adaptacje
Konstrukcja zgarniacza opiera się na standartowych elementach. Można je łatwo dopasować do praktycznie wszystkich osadników, także już istniejących. Zgarniacz denny pracuje równie dobrze z napędem typu pchającego, jak i ciągnącego. Stwarza to możliwość wyboru położenia siłownika hydraulicznego po obu stronach osadnika.

Wytyczne projektowe
Osadnik prostokątny, w którym jest montowane urządzenie, powinien mieć dno płaskie lub najlepiej z niewielkim spadkiem w kierunku leja osadowego. Instalacja zgarniacza nie wymaga poza tym stosowania żadnych specjalnych wytycznych budowlanych. Zgarniacz Z-2000 może pracować także wszędzie tam, gdzie inne, konwencjonalne konstrukcje nie mają zastosowania, np. w osadnikach wielopoziomowych lub z pakietami wielostrumieniowymi. Sprawdza się też w osadnikach o dnie z nierównomiernym spadkiem, w których często trzeba montować zgarniacz powierzchniowy. Również słupy czy inne podpory nie stanowią przeszkody. Firma ma duże doświadczenie w rozwiązywaniu różnych problemów technicznych i na życzenie Klienta pomaga przy projektowaniu.

Zgrzebła zgarniacza
Kształt zgrzebeł jest rezultatem szeregu badań naukowych. Przeprowadzone testy wykazały, że ich klinowa forma, z wklęsłą powierzchnią parcia, jest optymalnym rozwiązaniem hydrodynamicznym dla różnego typu osadów. Szybkość posuwu zgarniacza jest regulowana w zależności od specyfiki aktualnego osadu.

Listwy ślizgowe
Zgarniacz denny porusza się po dnie osadnika na trzech lub pięciu listwach ślizgowych z wysokocząsteczkowego polietylenu. Listwy te redukują ścieranie się sekcji zgarniacza do minimum. Ich żywotność wynosi ok. 10 lat i zależy od rodzaju osadu. Trzymetrowe odcinki listew są mocowane do dna osadnika za pomocą specjalnych kołków rozporowych. Ich montaż i wymiana są bardzo proste.

Napęd i regulacja pracy
Do napędu służy wysokiej klasy energooszczędny agregat hydrauliczny. Do pracy w temperaturach minusowych (maks. do –35° C) jest on wyposażony w grzałkę i daszek ochronny ze stali nierdzewnej. Ciśnienie pracy jest niskie i wynosi 20–70 barów. Napęd do pracy wykorzystuje olej hydrauliczny pochodzenia roślinnego. Takie rozwiązanie sprzyja ochronie środowiska. Jest to szczególnie istotne w przypadku zakładów uzdatniania wody. Kontrola pracy i ustawienie prędkości posuwu są bardzo proste i odbywają się za pomocą manometru oraz zaworów regulacyjnych. Poziom hałasu w odległości 1 m od agregatu nie przekracza 70 dB(A)! Wymagania mocy wahają się od 0,75–3 kW, w zależności od liczby i typu zgarniaczy.

Sterowanie

Prędkość posuwu i czas cykli pracy są ustawiane indywidualnie do potrzeb. Sterowanie i kontrola pracy zgarniacza odbywają się za pomocą szafki elektrycznej wykonanej z włóka szklanego (GAP). Na życzenie Klienta można ją wyposażyć w grzałkę i wentylator elektryczny. Każda szafka sterownicza ma przygotowane zestyki do przekazywania sygnałów pracy i awarii do centralnego komputera.

Montaż
Czas trwania montażu standardowego zgarniacza w dobrze przygotowanym osadniku wynosi od 2–3 dni!

Minimalne koszty obsługi i napraw
Mała liczba części ruchomych i niewielkie siły działania oznaczają niewielkie zużycie mechaniczne urządzenia. Listwy ślizgowe minimalizują tarcie konstrukcji o dno osadnika co oznacza niskie ciśnienie hydrauliczne. Wszystko to wpływa na pewną i niezawodną pracę przez wiele lat!

Specyfikacja techniczna (urządzenie chronione patentami)

Zastosowanie: prostokątne osadniki o dnie płaskim lub ze spadkiem. Zgarniacze Z-2000 pracują w oczyszczalniach komunalnych, przemysłowych i zakładach uzdatniania wody. Lista referencyjna obejmuje m.in. piaskowniki, osadniki wstępne i wtórne, osadniki pokoagulacyjne (także wielopoziomowe), osadniki z pakietami wielostrumieniowymi oraz osadniki flotacyjne.

Zakres działania: różne rodzaje osadów o zawartości suchej masy od 0,2% do 8%.

Wymiary maksymalne: długość – 80 m, szerokość – 13 m, powierzchnia zgarniacza – 750 m2.

Zasada działania: zgrzebła o opatentowanym, hydrodynamicznym profilu są przyspawane co 65 cm do 3 lub 5 płaskowników (w zależności od szerokości osadnika). Tak powstała konstrukcja porusza się po listwach ślizgowych przymocowanych do dna osadnika specjalnymi kołkami rozporowymi ze stali nierdzewnej. Zgarniacz pracuje w ruchu posuwisto-zwrotnym. Długość posuwu wynosi 0-75 cm przy czym ruch powrotny jest od 2–3 razy szybszy od ruchu naprzód. Wklęsła powierzchnia parcia przesuwa osad z całej powierzchni osadnika w kierunku leja osadowego. Podczas ruchu wstecznego klinowy profil zgrzebła wślizguje się pod warstwę osadu, nie powodując jego zaburzenia. Jednocześnie na całej powierzchni dna osadnika powstaje strefa zawirowań, która wpływa zagęszczająco na osad.
W rezultacie osiąga się równomierne zgarnianie osadu z całego dna osadnika z jednoczesnym wzrostem zawartości suchej masy.

Urządzenia dodatkowe: W piaskownikach, osadnikach wstępnych i wtórnych oraz w osadnikach flotacyjnych zgarniacz denny Z-2000 współpracuje ze zgarniaczem górnym Z-3900 wyposażonym w rynnę uchylną Z-6300. W osadnikach nie posiadających lejów osadowych zgarniacz denny Z-2000 współpracuje z urządzeniem do odbioru osadu Syfon Z-6600.

Główne zalety zgarniacza Z-2000

  • Niewielka ilość części ruchomych
  • Duża niezawodność
  • Minimalne koszty obsługi i napraw
  • Równomierny transport osadu z całego dna osadnika
  • Efekt zagęszczania osadu
  • Nie zakłóca procesu sedymentacji
  • Łatwy montaż i prosta obsługa
  • Łatwa adaptacja w istniejących osadnikach
  • Energooszczędny napęd
  • Ustawna prędkość posuwu